Nieuw: de Studentcoördinator

Categorie: Nieuws

Met ingang van dit jaar heeft het Instituut voor Opvoeding en Educatie een studentcoördinator aangesteld, broeder Abdessamie el Makrini. Het doel van de functie studentcoördinator is het toezien op en bevorderen van de voortgang en de ontwikkeling van de studenten van het Instituut. Deze coördinator is daarom verantwoordelijk voor het monitoren van de beoordeling van de ontwikkeling van de student. Hieronder valt het gedrag, de inzet en de kennis. Ook fungeert de coördinator als voorlichter en eerste aanspreekpunt voor de studenten voor al hun vragen en behoeften.

De studentcoördinator begeleidt de studenten tevens bij hun studieloopbaan, voert begeleidingsgesprekken met studenten, en steunt hen ook bij het oplossen van eventuele problemen, ook op privé gebied. In de nabije toekomst streeft het Instituut ernaar om naast de studentcoördinator ook een studentcoördinatrice aan te stellen als aanspreekpunt speciaal voor de zusters. Tot die tijd is de studentcoördinator er voorlopig zowel voor broeders, als voor zusters. (Klik hier voor de contactgegevens van de studentcoördinator)