Het studiebeleid van Ivoe: belangrijke veranderingen

Categorie: Nieuws

Nieuw: Zomer- & Winterschool vereist bij Islamologie

Sinds studiejaar 2012/2013 is het vereist voor alle studenten van de opleidingen Basis Islamologie en Gevorderde Islamologie om per studiejaar minimaal aan één zomer- of winterschool deel te nemen. Op deze manier wordt de Arabische taalontwikkeling van de studenten gegarandeerd in-shaa’-Allaah, waardoor ze in staat zijn om goed over te gaan van het vergaren van kennis in het Nederlands naar het vergaren van kennis in het Arabisch.

De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan. Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half tot zelfs een geheel studiejaar zou leren bij de opleiding Arabisch.

De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat in principe uit 4 weken van 5 dagen, waarbij de student de mogelijkheid heeft om de weekenden naar huis te gaan. Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool bedraagt momenteel slechts €250,- en wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het eten en drinken gedurende het 15 á 20daagse programma.